جستجوی پیشرفته


1

عنوان: نقد دیدگاه مستشرقان درباره جنگ‌های پیامبر اعظم (با رویکرد قرآنی)

صفحه: 65تا 86

نویسندگان: حسین عبدالمحمدی ،

کلیدواژگان: قرآن ، پیامبر اکرم ، غزوات ، جهاد دفاعی ، مستشرقان. ،

2

عنوان: نقدی بر دیدگاه «مادلونگ» درباره خلافت امام علی(ع)درکتاب «جانشینی حضرت محمد(ص)»

صفحه: 107تا 128

نویسندگان: حسین عبدالمحمدی ،مرتضی علوی ،

کلیدواژگان: جانشینی ، حضرت محمد(ص) ، خلافت ، اهل بیت(ع) ، ویلفرد مادلونگ. ،

3

عنوان: بررسی تطبیقی دلالت آیة «فاسئلوا اهل الذکر» بر مرجعیت علمی اهل‌بیت پیامبر’ از منظر مفسران فریقین*

صفحه: 41تا 60

نویسندگان: حسین عبدالمحمدی ،قاسم اسلامی ،

کلیدواژگان: اهل الذکر ، مرجعیت علمی ، اهل‌بیت^ ، اهل ، ذکر ،

4

عنوان: نقدی بر دیدگاه «مادلونگ» درباره بیعت با امام‌علی و ریشه جنگ‌های جمل، صفین و نهروان در کتاب «جانشینی حضرت محمد

صفحه: 67تا 91

نویسندگان: حسین عبدالمحمدی ،اسدالله رحیمی ،مرتضی علوی ،

کلیدواژگان: علی} ، مادلونگ ، بیعت ، جنگ جمل ، صفین ، نهروان. ،