جستجوی پیشرفته


1

عنوان: چالش‌های دزدی دریایی در حقوق بین الملل و ایران

صفحه: 119تا 143

نویسندگان: خسرو حسین پور ،

کلیدواژگان: دزدی دریایی ، حقوق بین‌الملل ، کنوانسیون حقوق دریاها ، تروریسم دریایی ، دریای آزاد. ،

2

عنوان: نسل‌کشی در حقوق بین‌المللی کیفری با تطبیق بر نسل‌کشی مسلمانان میانمار

صفحه: 5تا 44

نویسندگان: سید علی موسوی ،سید حسن علوی ،

کلیدواژگان: نسل‏کشی ، نسل زدایی ، حقوق بین‌المللی کیفری ، دیوان بین‌المللی کیفری ، جنایات بین‌المللی ، مسلمانان میانمار. ،

3

عنوان: حملات هواپیماهای بدون سرنشین از نگاه حقوق بین‌الملل

صفحه: 23تا 44

نویسندگان: سرور حیدری ،

کلیدواژگان: حقوق بین‌الملل ، تجاوز ، هواپیمای بدون سرنشین ، قلمرو هوایی ، مسئولیت بین‌المللی. ،