جستجوی پیشرفته


1

عنوان: اعجاز حقوقی قرآن

صفحه: 67تا 88

نویسندگان: سید حمید جزایری ،

کلیدواژگان: قرآن ، اعجاز ، تشریع ، حقوق ، اعجاز حقوقی. ،

2

عنوان: تفسیر قرآن در رسانه (صوتی)

صفحه: 81تا 101

نویسندگان: سید حمید جزایری ،مصطفی احمدی‌فر ،

کلیدواژگان: قرآن ، تفسیر ، صدا (رادیو) ، رسانه ، تفسیر رسانه‌ای (صدایی). ،