جستجوی پیشرفته


1

عنوان: مبانی جرم انگاری تبلیغات تجاری نا سالم در فقه شیعه و حنفی (با نگاهی به قوانین ایران، افغانستان و انگلستان)

صفحه: 47تا 72

نویسندگان: سید عبدالبصیر حسینی ،

کلیدواژگان: تبلیغات تجاری ، اضرار به غیر ، تدلیس ، نَجَش ، معاونت در گناه ، تبلیغات تجاری گمراه‌کننده. ،

2

عنوان: بررسی عوامل، زمینه‌ها و انواع جرائم ناموسی(با مطالعه موردی در افغانستان)

صفحه: تا

نویسندگان: سید عبدالبصیر حسینی ،سید علی موسوی ،

کلیدواژگان: ناموس ، جرائم‌ ناموسی ، تعصب ، غیرت ، رابطه نامشروع ، خشونت علیه زنان. ،

3

عنوان: بررسی عوامل، زمینه‌ها و انواع جرایم ناموسی (با مطالعه موردی در افغانستان)

صفحه: 27تا 48

نویسندگان: سید علی موسوی ،سید عبدالبصیر حسینی ،

کلیدواژگان: ناموس ، جرایم‌ ناموسی ، تعصب ، غیرت ، رابطه نامشروع ، خشونت علیه زنان. ،

4

عنوان: «اختیارات حاکم اسلامی در جرائم و مجازات‌ها در فقه امامیه و حنفی»

صفحه: 5تا 22

نویسندگان: سید علی موسوی ،سید عبدالبصیر حسینی ،

کلیدواژگان: مجازات ، تعزیرات ، احکام حکومتی ، احکام سلطانیة ، اختیارات حاکم ، ولی‌فقیه. ،