جستجوی پیشرفته


1

عنوان: تحلیل و بررسی رابطه ذات و اوصاف حق‌تعالی

صفحه: 65تا 85

نویسندگان: سید مجید میردامادی ،

کلیدواژگان: مفهوم ، مصداق ، ذات ، صفت ، توحید صفاتی. ،

2

عنوان: ضرورت و مشروعیت حکومت و ولایت فقیه از منظر امام‌خمینی(ره) و میرزای نائینی(ره)

صفحه: 93تا 118

نویسندگان: سید مجید میردامادی ،

کلیدواژگان: ولایت فقیه ، حکومت اسلامی ، امام‌خمینی(ره) ، میرزای نائینی(ره). ،