جستجوی پیشرفته


1

عنوان: بررسی تطبیقی اوصاف الهی از منظر «التوحید» شیخ‌صدوق و ملاصدرا

صفحه: 43تا 46

نویسندگان: عسکر دیرباز ،سکینه دشتکی ،

کلیدواژگان: واجب الوجود ، اوصاف الهی ، التوحید ، شیخ صدوق ، ملاصدرا ،

2

عنوان: عقل‌گرایی و نص‌گرایی در تشیع (با بررسی تطبیقی دیدگاه‌های شیخ صدوق و شیخ مفید)

صفحه: 5تا 24

نویسندگان: عبدالمجید حکیم الهی ،

کلیدواژگان: مکتب قم ، مکتب بغداد ، نص¬گرایی ، عقل‌گرایی ، شیخ صدوق ، شیخ مفید ، رشد جایگاه عقل. ،

3

عنوان: روش شناسی کلامی صدوق

صفحه: 23تا 43

نویسندگان: جهانگیر مسعودی ،مریم زارعی ،

کلیدواژگان: صدوق ، کلام شیعی ، روش علم کلام ، رویکردهای عقلانی ، کارکردهای عقل. ،