جستجوی پیشرفته


1

عنوان: پیدایی امیرنشین شارجه؛ زمینه‌ها و علل

صفحه: 109تا 124

نویسندگان: عباس احمدوند ،

کلیدواژگان: شارجه ، امارات ، قواسم ، انگلستان ،

2

عنوان: کاوش و گروش؛ مطالعه موردی زندگی و آثار مراد ویلفرد هوفمان

صفحه: 61تا 76

نویسندگان: عباس احمدوند ،سعادت غضنفری ،

کلیدواژگان: مراد ویلفرد هوفمان ، اسلام در غرب ، گروِش به اسلام ، مسیحیت ، اسلام‌شناسی ، خاورشناسی. ،