جستجوی پیشرفته


221

عنوان: شگفتی‌های آفرینش شتر از منظر قرآن و علم

صفحه: 121تا 143

نویسندگان: ابراهیم رضایی آدریانی ،محمد جواد اسکندرلو ،

کلیدواژگان: قرآن ، تفسیر علمی ، شتر ، شگفتی‌های خلقت ، سوره‌ غاشیه ، کیفیت خلقت شتر ،

222

عنوان: اولویت‌های تولید از دیدگاه قرآن و روایات

صفحه: 9تا 28

نویسندگان: علی محمد میرجلیلی ،سمیه یوسفی ،

کلیدواژگان: قرآن ، روایات ، کار ، تولید ، اولویت‌های تولید ،

223

عنوان: ارزیابی پژوهش‌های جین دمن مک اولیف

صفحه: 31تا 52

نویسندگان: حسینعلی ترکمانی ،جواد محمدی ،

کلیدواژگان: جین دمن مک اولیف ، پژوهش‌های تفسیری ، قرآن ، تاریخ تفسیر ، شبهات. ،

224

عنوان: بررسی معنای وحی از منظر مستشرقان

صفحه: 53تا 88

نویسندگان: عبدالرضا باقی ،

کلیدواژگان: وحی ، مستشرقان ، قرآن ، مصدر وحی ، زبان‌شناختی‌ ، معرفت‌شناختی ، معنا‌شناختی. ،

225

عنوان: بررسی مقاله «ربا» در دائرة المعارف قرآن لایدن

صفحه: 89تا 112

نویسندگان: محمدجواد اسکندرلو ،صمد اسمی قیه‌باشی ،

کلیدواژگان: قرآن ، ربا ، فقه معاملات ، معاملات ربوى ، اقتصاد ،

226

عنوان: بررسی مقاله قرآن از دایره المعارف اسلام

صفحه: 9تا 40

نویسندگان: حسین علوی‌مهر ،اکبر محمودی ،

کلیدواژگان: دایرة المعارف اسلام ، لایدن ، مقاله قرآن ، آلفورد تی وِلچ ، جیمز داگلاس پیرسون ،

227

عنوان: بررسی ترجمه قرآن کریم به زبان آلمانی

صفحه: 41تا 65

نویسندگان: محمدعلی رضایی اصفهانی ،استفان فریدریش شفر ،

کلیدواژگان: ترجمه ، آلمان ، زبان ، قرآن کریم ،

228

عنوان: بررسی دیدگاه یوری روبین در باره گستره رسالت حضرت محمد

صفحه: 67تا 87

نویسندگان: محمدحسن زمانی ،حسن رضایی هفتادر ،مهدی همتیان ،

کلیدواژگان: قرآن ، مستشرقان ، یوری روبین ، گستره رسالت ،

229

عنوان: نقد دیدگاه آونر گیلادی پیرامون «سرپرستی»

صفحه: 113تا 134

نویسندگان: مرضیه محصص ،سهیلا جلالی کندری ،

کلیدواژگان: قرآن ، ربا ، فقه معاملات ، معاملات ربوى ، اقتصاد ،

230

عنوان: مستشرقان و مسئله تحریف

صفحه: 107تا 136

نویسندگان: احمد قرائی سلطان آبادی ،

کلیدواژگان: مستشرقان ، ‌تحریف ، قرآن ،‌ مسلمانان ،