جستجوی پیشرفته


241

عنوان: بررسی سندی ـ‌ دلالی روایات تحزین در قرائت

صفحه: 139تا 169

نویسندگان: کامران اویسی ،عبدالحسین شورچه ،

کلیدواژگان: قرآن ، تحزین ، تدبّر ، ترتیل ، قرائت. ،

242

عنوان: مستشرقان قرائت‌پژوه و زمینه‌های پژوهشی آنان

صفحه: 171تا 188

نویسندگان: حسن رضایی هفتادر ،حسن فروغی ،

کلیدواژگان: قرآن ، مستشرقان ، قرائت ، زیست شناخت ، زمینه‌های پژوهشی. ،

243

عنوان: تطبیق دیدگاه‌های مفسران با ابوعمرو دانی و الحسینی در وقف و ابتدا

صفحه: 9تا 31

نویسندگان: کریم پارچه‌باف دولتی ،میثم معافی ،

کلیدواژگان: قرآن ، وقف و ابتدا ، تفسیر ، قرائت قرآن ، سوره شوری ، ابوعمرو دانی ، الحسینی. ،

244

عنوان: بررسی قرائت‌های غیرمشهور اهل بیت از منظر علامه طباطبایی

صفحه: 33تا 45

نویسندگان: مهدی رستم‌نژاد ،

کلیدواژگان: قرآن ، تعدّد قرائت ، قرائت مصطلح ، قرائت تنزیلی ، قرائت تفسیری ، قرائت نصّ ، علامه طباطبایی. ،

245

عنوان: بررسی و تحلیل نظرات فقهاء درباره جواز قرائات سبع در نماز

صفحه: 47تا 63

نویسندگان: محمد فاکر میبدی ،سید مجتبی رضوی ،

کلیدواژگان: قرآن ، نماز ، قرائات هفت‌گانه ، جواز ، حجیت ، فقها ، فریقین. ،

246

عنوان: جایگاه روایت شعبه از عاصم نظر مفسرین امامیه

صفحه: 65تا 86

نویسندگان: احمد عابدی ،داود ترابی میبدی ،

کلیدواژگان: قرآن ، علم قرائت ، ابوبکر بن عیاش ، روایت ، مجمع‌البیان ، تفاسیر شیعی. ،

247

عنوان: روایات ائمه معصومین و توهّم تحریف قرآن با نگاهی بر آرای علامه عسکر‌ی

صفحه: 87تا 110

نویسندگان: عبدالرضا زاهدی ،اعظم پاک اندیش ،

کلیدواژگان: قرآن ، اختلاف قرائت ، روایات منتقله ، توهم تحریف ، روایات تحریف‌نما ، علامه عسکری. ،

248

عنوان: گونه‌شناسی منابع علوم و فنون قرائات

صفحه: 111تا 128

نویسندگان: محمدعلی رضایی اصفهانی ،محمد امینی تهرانی ،

کلیدواژگان: قرآن ، قرائات ، علوم و فنون ، گونه‌شناسی ، علم الرسم. ،

249

عنوان: مقدمه ای بر آموزش سیاسی از منظر قرآن کریم

صفحه: 167تا 185

نویسندگان: سید مهدی موسوی الیگودرزی ،

کلیدواژگان: قرآن - توسعه و پیشرفت - سیاست ،

250

عنوان: وظایف خانواده در تعلیم قرآن به فرزندان؛ بررسی فقهی

صفحه: 5تا 30

نویسندگان: علیرضا اعرافی ،احمد شهامت ،

کلیدواژگان: تعلیم ، تعلّم ، تعلیم قرآن ، تعلّم قرآن ، والدین ، صبیّ ، خانواده ، فرزندپروری ،