جستجوی پیشرفته


281

عنوان: بررسی اختلاف طرق در روایت حفص

صفحه: 61تا 84

نویسندگان: قاسم بستانی ،

کلیدواژگان: قرآن ، قرائت ، روایت ، طرق خلاف ، حفص. ،

282

عنوان: نقد دیدگاه‌ نولدکه درباره رابطه قرائات و روایات سبعه أحرف

صفحه: 85تا 102

نویسندگان: محمد حسین محمدی ،

کلیدواژگان: قرآن ، قرائت ، نولدکه ، نزول قرآن ، مصحف عثمانی ، سبعة أحرف. ،

283

عنوان: بررسی سندی و تاریخی وقف النبی

صفحه: 103تا 122

نویسندگان: محمدرضا ستوده نیا ،سعید رحیمی ،

کلیدواژگان: قرآن ، قرائت ، وقف ، ابتداء ، وقف مأثور ، وقف بیان ، وقف النبی ،

284

عنوان: گونه‌شناسی منابع علوم و فنون قرائات در حوزه وقف و ابتدا

صفحه: 123تا 144

نویسندگان: محمد علی رضایی اصفهانی ،محمد امینی تهرانی ،

کلیدواژگان: قرآن ، منبع شناسی ، گونه شناسی ، قرائات ، وقف و ابتدا. ،

285

عنوان: جواز ساخت بنا بر روی قبور (با تکیه ‌بر صحیحین)

صفحه: 81تا 98

نویسندگان: سید کریم حسینی ،

کلیدواژگان: قبور ، ترفیع خانه‌ها ، بقعه ، مدفن ، قرآن کریم ، صحیحین ،

286

عنوان: اسمای حسنای الهی در قرآن کریم و دلالت‌های تربیتی آن در بعد عقلانی *

صفحه: 111تا 134

نویسندگان: عباس‌علی رستمی‌نسب ،مسعود اخلاقی ،علی حمداله‌زاده‌گل ،

کلیدواژگان: تربیت عقلانی ، تربیت اسلامی ، قرآن کریم ، اسمای حسنای الهی ،

287

عنوان: نگاهی به گستره بهره‌گیری از قرآن در احادیث فریقین*

صفحه: 7تا 30

نویسندگان: غلام‌علی عزیزی‌کیا ،

کلیدواژگان: فقه آیات غیر فقهی ، فقه‌القرآن ، روش تفسیری اهل‌بیت^ ، استنباط حکم از قرآن ، آیات الاحکام ،

288

عنوان: حدیث «لا وصیة لوارث» بررسی تحلیلی مقارن*

صفحه: 58تا 86

نویسندگان: خالد الغفوری ،

کلیدواژگان: ارث ، وصیت برای وارثان ، حجّیت حدیث ، دلالت حدیث ، نسخ قرآن با سنت ،

289

عنوان: تحلیل اثباتی اعجاز تأثیری قرآن کریم در پژوهش‌های فریقین*

صفحه: 105تا 132

نویسندگان: سید محمد حسین جواهری ،عزت الله مولایی نیا ،مریم مظفری ،

کلیدواژگان: اعجاز تأثیری ، تحلیل اثباتی ، قرآن کریم ، پژوهش فریقین ،

290

عنوان: مناهج التبلیغ القرآنی بین السنة والحداثة

صفحه: 11تا 58

نویسندگان: ماجده آل مرتضی ،مهدی سازندکی ،

کلیدواژگان: وسائل ، مناهج ، تبلیغ ، قرآن ، عصرنا ،