جستجوی پیشرفته


1

عنوان: علم غیب امام علی در نهج البلاغه

صفحه: 55تا 76

نویسندگان: محمد عشایری منفرد ،

کلیدواژگان: علم غیب ، امام علی ، نهج‌البلاغه ، ابن ابی‌الحدید ، امامیه ، معتزله ، شارحان نهج‌البلاغه. ،

2

عنوان: حکم وقف قبل از «أم» منقطعه

صفحه: 73تا 94

نویسندگان: محمد عشایری منفرد ،علی‌جان احسانی ،

کلیدواژگان: وقف کافی ، أم منقطعه ، اعراب ، جمله‌ی مستأنفه ، بل اضراب. ،