جستجوی پیشرفته


1

عنوان: بررسی تفسیر قرآن به زبان آلمانی اثر پروفسور عادل تئودور خوری

صفحه: 9تا 20

نویسندگان: محمدحسن زمانی ،استفان فردریش شفر ،

کلیدواژگان: قرآن ، تفسیر ، مستشرقان ، عادل تئودور. ،

2

عنوان: مستشرقان هدایت یافته

صفحه: 147تا 177

نویسندگان: محمدحسن زمانی ،عبدالله غلامی ،سید نسیم عباس کاظمی ،

کلیدواژگان: اسلام ، قرآن ، مستبصران (هدایت یافته) ، مستشرقان. ،

3

عنوان: ارزیابی مقالات قرآنی دائرة المعارف آمریکانا

صفحه: 9تا 30

نویسندگان: محمدحسن زمانی ،سید احمد هاشمی علی آبادی ،

کلیدواژگان: قرآن ، دائرة المعارف آمریکانا ، استشراق ، وحی ، اعجاز ،

4

عنوان: بررسی دیدگاه یوری روبین در باره گستره رسالت حضرت محمد

صفحه: 67تا 87

نویسندگان: محمدحسن زمانی ،حسن رضایی هفتادر ،مهدی همتیان ،

کلیدواژگان: قرآن ، مستشرقان ، یوری روبین ، گستره رسالت ،

5

عنوان: شکل‌‌گیری علم قرائات از دیدگاه بلاشر

صفحه: 31تا 52

نویسندگان: محمدحسن زمانی ،محمد مهدی اله‌وردیها ،

کلیدواژگان: قرائات ، بلاشر ، خاورشناسان ، استناد ، علم قرائت ،