جستجوی پیشرفته


1

عنوان: جایگاه رواداری مذهبی در امور حکومتی عصر آل‌بویه

صفحه: 33تا 51

نویسندگان: محمدرضا بارانی ،محمد دهقانی ،

کلیدواژگان: آل‌بویه ، خلافت عباسی ، رواداری ، مذهب ، حکومت ،

2

عنوان: بررسی تطور گزارش‌های تاریخی شهادت کودک امام حسین (ع)؛ از آغاز تا پایان قرن پنجم

صفحه: 57تا 79

نویسندگان: محمدرضا بارانی ،علمدارحسین شاه ،

کلیدواژگان: امام حسین (ع) ، عاشورا ، شهادت کودک ، عبدالله ، علی¬اصغر ، گزارش‌های تاریخی ،

3

عنوان: معماری اسلامی خراسان بزرگ در سفرنامه‌های خاورشناسان قرن نوزدهم میلادی

صفحه: 105تا 135

نویسندگان: محمدرضا بارانی ،سیدمحمدرضا عالمی ،

کلیدواژگان: معماری اسلامی ، خراسان ، سفرنامه ، خاورشناسان و تمدن اسلامی. ،

4

عنوان: سیر تطور تاریخی مناظره‌های امام جواد(ع)

صفحه: 7تا 38

نویسندگان: محمدرضا بارانی ،فاطمه معتمد لنگرودی ،

کلیدواژگان: امام جواد (ع) ، مأمون ، یحیی بن اکثم ، مناظره ، سیر تاریخی ، معتصم ،

5

عنوان: کاربست روش پدیدارشناسی در مطالعات شیعی غربیان

صفحه: 57تا 88

نویسندگان: محمدرضا بارانی ،

کلیدواژگان: شیعه¬پژوهی ، غربیان ، مسشترقان ، روش¬شناسی ، پدیدارشناسی ، دیوید پینالت ، شبه قاره هند. ،