جستجوی پیشرفته


1

عنوان: بررسی سهم ایرانیان در پیشبرد تمدن اسلامی از منظر ترجمه علوم

صفحه: 7تا 29

نویسندگان: محمدعلی چلونگر ،پروین اصغری ،

کلیدواژگان: ایرانیان ، نهضت ترجمه ، تمدن اسلامی ، قرن دوم ، قرن چهارم. ،

2

عنوان: بررسی عوامل مؤثر بر گرایش به گروه‌های جهادی در مصر از 194۸ تا 1979

صفحه: 109تا 132

نویسندگان: محمدعلی چلونگر ،مصطفی پیر مرادیان ،سیدرحیم موسوی ،

کلیدواژگان: مصر ، جریان جهادی ، سید قطب ، اخوان‌المسلمین ، جنگ سال 1967 اعراب و اسراییل. ،

3

عنوان: نقش قدرت‌های فرامنطقه‌ای در واگرایی ایران و مصر در دوره جمال عبدالناصر طی سال‌های (1960-1955م)

صفحه: 89تا 108

نویسندگان: محمدعلی چلونگر ،کبری شاه‌حسینی فارسی ،

کلیدواژگان: ایران ، مصر ، جمال عبدالناصر ، آمریکا ، شوروی. ،

4

عنوان: جایگاه اصحاب ایرانی امام جواد (ع) در علم حدیث با تأکید بر کتب اربعه شیعه

صفحه: 7تا 32

نویسندگان: اصغر منتظرالقائم ،محمدعلی چلونگر ،فرشته بوسعیدی ،

کلیدواژگان: یاران ایرانی ائمه ، امام جواد (ع) ، علم حدیث ، روایت ، کتب اربعه. ،