1

عنوان: بررسی و واکاوی واژه‌ها و تعابیر مربوط به رحلت امام جواد(ع)

صفحه: 81تا 94

نویسندگان: منصور داداش نژاد ،غلامرضا موسایی ،

کلیدواژگان: امام جواد(ع) ،