جستجوی پیشرفته


1

عنوان: بررسی دیدگاه خاورشناسان درباره تأثیرپذیری قرآن از فرهنگ یهودی و مسیحی

صفحه: 175تا 194

نویسندگان: محمد علی رضایی اصفهانی ،

کلیدواژگان: قرآن ، مستشرقان ، فرهنگ زمانه ، کتاب مقدس ،

2

عنوان: رخدادهای قبل از جنگ کوزوو در کتاب "هشت بهشت" ادریس بطلیسی (2)

صفحه: 63تا 86

نویسندگان: Salih Trako ،

کلیدواژگان: رخدادهای قبل از جنگ کوزوو در کتاب "هشت بهشت" ادریس بطلیسی ،

3

عنوان: رخدادهای قبل از جنگ کوزوو در کتاب "هشت بهشت" ادریس بدلیسی ، بخش 3

صفحه: 119تا 130

نویسندگان: Salih Trako ،

کلیدواژگان: رخدادهای قبل از جنگ کوزوو در کتاب "هشت بهشت" ادریس بدلیسی ، بخش 3 ،

4

عنوان: چالش‌های تاریخی کلیسا در قرون وسطی

صفحه: 81تا 90

نویسندگان: عبدالله صادقی ،

کلیدواژگان: خشونت ، جنایت ، کلیسا ، مسیحیت ، قرون وسطی ، کتاب مقدس. ،

5

عنوان: نگاهی تطبیقی به کتب الاوائل و کتاب گینس؛ نخستین‌ها و ترین‌ها

صفحه: 89تا 110

نویسندگان: زهرا روح‌اللهی امیری ،ناهید طیبی ،

کلیدواژگان: کتب الاوائل ، کتاب گینس ، نخستین‌ها ، ترین‌ها و اسلام. ،

6
7
8
9

عنوان: کودکانه35

صفحه: 66تا 69

نویسندگان:

کلیدواژگان: حدیث ، قصه کودکانه ، اشعار و مضامین مذهبی ، معرفی کتاب برای کودکان ،

10