جستجوی پیشرفته


1

عنوان: روان‌شناسی اجتماعی شیعیان کوفه در حادثه‌ی کربلا

صفحه: 41تا 52

نویسندگان: سید محمد جمال موسوی ،

کلیدواژگان: کوفه ، روانشناسی اجتماعی ، درماندگی آموخته شده ، هم‌نوایی اجتماعی. ،

2

عنوان: بررسی تحلیلی مسائل پیرامونی عاشورا (با رویکرد پاسخ به شبهات)

صفحه: 11تا 40

نویسندگان: حسین عندلیب ،

کلیدواژگان: شبهات عاشورا ، علم امام به شهادت ، اختیار و انتخاب مردم کوفه ، حضرت علی اصغر ، حضرت رقیه ، ادله جواز سینه زنی ،