جستجوی پیشرفته


1

عنوان: دیدگاه جدید پیرامون (نسبت تطبیقی افتراضی) بیان تصوری

صفحه: 27تا 48

نویسندگان: خالدالغفوری ،

کلیدواژگان: قاعده‌ فقهی ، قاعده‌ اصولی ، ورود ، تعارض ، حکومت ، تخصص ، تخصیص. ،

2

عنوان: الزامات نظریه‌پردازی در عرصه‌های جدید اجتماعی با تأکید بر دیدگاه آیت‌الله اعرافی

صفحه: 95تا 126

نویسندگان: حسن یوسف زاده ،

کلیدواژگان: کلیدواژه: روش‌شناسی ، نظریه‌پردازی ، سبک زندگی ، پیشرفت ،‌ فلسفه ، ‌اخلاق ،‌ فقه ،‌ علوم انسانی ،