جستجوی پیشرفته


1

عنوان: دیدگاهای حافظ علی اولکیناکو درباره آموزش

صفحه: 10تا 19

نویسندگان: Prof. dr. Mehdi Polisi ،

کلیدواژگان: Hafiz ؛ Kontributi i Hafiz ؛ shqip ،

2

عنوان: واژه های شرقی در زبان آلبانیایی چگونه بنویسیم؟ « طرح یک نظریه »

صفحه: 131تا 152

نویسندگان: Prof. Dr. Mehdi Polisi ،

کلیدواژگان: زبانهای شرقی ، زبان آلبانیایی ، فارسی ، عربی ، ترکی ،

3

عنوان: خدمات سامی فراشری به زبانشناسی

صفحه: 43تا 76

نویسندگان: Mehdi Polisi ،

کلیدواژگان: سامی فراشری ، زبانشناسی ، زبانهای شرقی ،