1

عنوان: Thelbësia ontologjike e botës shpirtërore

صفحه: 99تا 106

نویسندگان: Mulla Sadra ،

کلیدواژگان: Në emër të Allahut, Gjithëmëshiruesit, Mëshirëshumtit ،