عکس نشریه

پژوهش‌ های منطقه ای

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی العالمیه

مدیر مسئول:

علی عباسی

سردبیر:

حسن رضایی

مدیر اجرایی:

مصطفی رضایی

ویراستار علمی :

حسین حیدری مهذب

ویراستار انگلیسی :

ط. ملکی

آدرس ایمیل:

un_almostafa@yahoo.com

سید اکبر موسوی

 

فصل‌نامه تخصصی «پژوهش‌های منطقه‌ای» از تمامی پژوهشگران علاقمند به این حوزه دعوت می‌نماید تا با رعایت نکات ذیل، مقالات خود را برای درج در این نشریه ارسال نمایند.

  در این فصل‌نامه، مقالاتی انتشار می‌یابد که در عرصه مطالعات منطقه‌ای با رویکرد آموزشی، دینی، فرهنگی و اجتماعی نگاشته شده است.

چاپ مقالات به شرطی مقدور است که حاوی موضوعات بدیع باشد.

متن مقالات ارسالی به زبان فارسی باشد.

مقالات ارسالی تحقیقی و مستند باشد.

مقالات ترجمه شده به همراه متن اصلی ارسال گردند.

مقاله ارسالی قبلاً در کتاب، مجموعه مقالات یا نشریات دیگر به چاپ نرسیده باشد.

فصل‌نامه حق رد یا قبول مقالات را برای خود محفوظ دانسته و از بازگرداندن مقالات دریافتی معذور است.

مقالات دریافتی توسط هیأت تحریریه بررسی و پس از تأیید سردبیر، برای چاپ آماده می‌گردد.

فصل‌نامه در ویراستاری و تلخیص مقالات آزاد است.

پس از چاپ مجله، 3 نسخه از فصل‌نامه به صورت رایگان برای نویسنده محترم ارسال خواهد شد.

نقل مطالب فصل‌نامه با ذکر مأخذ و نام نویسنده مجاز است.

مطالب مندرج در فصل‌نامه صرفا بیانگر دیدگاه‌های نویسنده می‌باشد.