عکس نشریه

قرآن و علم

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی العالمیه

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی امام خمینی ره

مدیر مسئول:

سید حمید جزائری

سردبیر:

محمدعلی رضایی اصفهانی

مدیر اجرایی:

نصرالله سلیمانی

ویراستار علمی :

عبدالله غلامی

آدرس ایمیل:

science@quran-journal.com

 

مدیر داخلی: یدالله رضانژاد امیردهی

تایپ و صفحه‌آرا: اکبر جعفری

راهنمای نویسندگان مجله:
نویسندگانی که قصد ارسال مقاله برای مجله قرآن و علم دارند، لازم است:
1ـ شیوه‌نامه مجله را در بخش راهنمای تدوین مقاله مطالعه و طبق آن آماده کنند.
2ـ نویسنده مقاله باید دارای درجه دکتری یا سطح 4 حوزه یا عضو هیئت علمی باشد وگرنه مقاله را مشترک با یک نفر که دارای رتبه فوق الذکر است ارسال نماید.
3ـ مقالات را به سایت (پایگاه نشریات المصطفی: www.journals.miu.ac.ir) یا (پست الکترونیکی مجله: Email: science@quran-journal.com) ارسال و کد رهگیری دریافت کنید.
4ـ مقاله شما برای ارزیابی ارسال خواهد شد. مراحل بعدی را حداقل بعد از دو ماه از طریق ایمیل یا تماس با شماره (37734094 ـ 025 در ساعات 18ـ21 آقای رضانژاد) پیگیری کنید.
5 ـ اگر مقاله نیازمند اصلاحات باشد به شما ابلاغ می‌شود که در آن صورت دقیقاً انجام دهید و گزارش کنید که کدام بند را به چه صورت انجام داده‌ایم.
6 ـ مقاله در صورت تأیید داوران و هیئت تحریریه و سردبیر مجله در نوبت چاپ قرار می‌گیرد که ممکن است در شماره جاری یا شماره‌های بعد چاپ شود.
7ـ بعد از گذراندن بند 6 می‌توانید تقاضای تأییدیه مقاله را از سردبیر مجله بنمایید. (توسط ایمیل یا تلفن فوق)
8 ـ برای پاسخ‌گیری در مورد سؤالات خویش فقط یا ایمیل یا تلفن فوق تماس حاصل کنید.