عکس نشریه

نور المصطفی

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی العالمیه

مدیر مسئول:

حجت الاسلام و المسلمین مهدی شیخ بهایی

سردبیر:

جناب آقای دکتر محسن محمدی فشارکی

مدیر اجرایی:

حسن صادقی زفره

 

شیوه‏ نامه پذیرش مقاله در

دوفصلنامه نورالمصطفی(ص)

وابسته به جامعه المصطفی العالمیه واحد اصفهان

 

 ـ دریافت مقاله صرفاً از طریق سایت انجام می‌پذیرد و اعلام وصول یا پذیرش نیز فقط از همین طریق خواهد بود.

 

مقاله باید دارای چکیده فارسی (در حداکثر پنج سطر)، کلید واژه، طرح مسأله یا مقدمه، بدنه مقاله، نتیجه‌گیری و فهرست کامل منابع (نویسنده یا مترجم، نام اثر، ناشر، محل نشر و سال یا نوبت نشر) باشد و از بیست و پنج صفحه متعارف A4تجاوز نکند.

 

مآخذ باید به شیوه دائره المعارف (درج سند در متن) باشد و از ذکر اسناد در پاورقی خودداری شود، اما بیان توضیحات ضروری به تشخیص نویسنده در پاورقی مانعی ندارد.

 

مجله در ویرایش مقالات یا تلخیص آنها به‌گونه‌ای که در محتوای علمی آنها دگرگونی ایجاد نکند، آزاد است.

 

 word xp ـ مقاله باید به شکلو با فونت Badr ارسال شود.

.

تعداد صفحات مقاله حداکثر25 و حد اقل 8 صفحه آ4 است.

 ـ نویسنده مقاله باید نشانی، تلفن تماس و پست الکترونیک خود را به مجله اعلام نماید.

 

 ـ این مجلّه مقالات ترجمه را نیز می پذیرد بهتر است که ترجمه همراه با نقد و تحقیق باشد.(ارسال متن اصلی به همراه ترجمه ضروری است.).

زبان نشریه فارسی است

 ـ مقالات ارسالی نباید در نشریه دیگری چاپ شده یا برای نشریه دیگری نیز همزمان فرستاده شده باشد..

 

 

فرآیند بررسی و چاپ مقاله

تشکیل پرونده و اعلام وصول پس از دریافت مقاله.

بررسی مقدماتی مقاله از حیث جهت‌ گیری پژوهشی و ساختار مناسب مقاله.

ـ تشخیص احراز حداقل شرایط قابل داوری و تعیین داوران متخصص به تناسب موضوع مقاله.

اعلام نتایج داوری اولیه به صاحب مقاله جهت اعمال اصلاحات و نیز اعلام به نویسنده در صورت عدم احراز حداقل شرایط. (این مراحل حداکثر یک ماه طول میکشد.).

ـ انطباق اصلاحات انجام شده با جمع بندی نظر داوران.

ـ ارائه نظر نهایی داوران به سردبیری.

ـ تصویب چاپ مقاله و تعیین اولویت آن توسّط هیأت تحریریّه.

اعلام نتیجه نهایی به نویسنده مقاله.

ـ ویراستاری مقاله و تنظیم نهایی آن (حروف‌چینی و نمونه خوانی و انتشار.)