عکس نشریه

Pure Life

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی (صلی الله علیه وآله) العالمیة

محل انتشار: دانشگاه مجازی المصطفی (صلی الله علیه وآله)

مدیر مسئول:

حجت الاسلام دکتر محسن قنبری

سردبیر:

دکتر عابدین سیاحت اسفندیاری

مدیر اجرایی:

حجت الاسلام محمدجواد نجفلو

آدرس ایمیل:

research@mou.ir

نویسندگان و دانش­پژوهان محترمی که قصد ارسال مقاله‏ دارند، لازم است:


1-     شیوه‌نامه نشریه را در بخش راهنمای تدوین مقاله مطالعه نموده، و مقاله را طبق آن آماده کنند.

2-     ‏برای ارسال مقاله به تارنمای (‏www.journals.miu.ac.ir‏) مراجعه نموده، و در قسمت ثبت نام در سامانه ‏نشریات، اقدام به ثبت نام نمایند.

3-     پس از پایان ثبت نام، با دریافت نام کاربری و رمز عبور، به قسمت ورود به سامانه وارد شده، و اقدام به ارسال ‏مقاله نمایند.

4-     مقاله پس از ثبت، در فرایند ارزیابی قرار می­گیرد، و در تمامی مراحل از طریق همین سامانه با کاربر، ارتباط ‏برقرار خواهد شد.

5-     مقاله در صورت تأیید داوران، شورای تحریریه و سردبیر، در نوبت چاپ قرار می‌گیرد، که ممکن است در ‏شماره جاری یا شماره‌های بعد چاپ شود.

6-     بعد از گذراندن بند 5 می‌توان، تقاضای تأییدیه مقاله را به سردبیر نشریه ارائه داد. (توسط صفحه شخصی کاربر ‏در سامانه و یا از طریق رایانامه معاونت پژوهشی و تولید به نشانی زیر):

 research@mou.ir

 

7-     برای اطلاعات بیشتر، به قسمت تماس با ما مراجعه شود.‏