عکس نشریه

پژوهش‌ های منطقه ای

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی العالمیه

مدیر مسئول:

علی عباسی

سردبیر:

حسن رضایی

مدیر اجرایی:

مصطفی رضایی

ویراستار علمی :

حسین حیدری مهذب

ویراستار انگلیسی :

ط. ملکی

آدرس ایمیل:

un_almostafa@yahoo.com

سید اکبر موسوی

تماس با نشریه

نشانی: قم، بلوار امین، سه راه سالاریه، مجتمع امین، بلوک 3، طبقه 4،  دفتر فصل‌نامه تخصصی پژوهش‌های منطقه‌ای

تلفن: 32133348 025    نمابر: 32133358 ـ 025

 پست الکترونیک: un_almostafa@yahoo.com