درباره نشریه

عکس نشریه

قرآن و علم

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی العالمیه

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی امام خمینی ره

مدیر مسئول:

سید حمید جزائری

سردبیر:

محمدعلی رضایی اصفهانی

مدیر اجرایی:

نصرالله سلیمانی

ویراستار علمی :

عبدالله غلامی

آدرس ایمیل:

science@quran-journal.com

 

مدیر داخلی: یدالله رضانژاد امیردهی

تایپ و صفحه‌آرا: اکبر جعفری

تماس با نشریه

 

نشانی: قم، میدان جهاد، مجتمع آموزش عالی امام خمینی6، مدرسه عالی قرآن و حدیث، گروه قرآن و علوم،

تلفن: 37110251-025 نمابر: 37734094-025 ص.پ: 143-37145

پایگاه نشریات المصطفی: www.journals.miu.ac.ir

پایگاه ویژه مجله: www.quran-journal.com

پست الکترونیکی مجله: Email: science@quran-journal.com

پایگاه مدرسه قرآن: www.quran.imam.miu.ac.ir