عکس نشریه

مطالعات اندیشه معاصر مسلمین

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی العالمیة

مدیر مسئول:

سید سجاد هاشمیان

سردبیر:

حمید پارسانیا

تماس با نشریه

«تهران - خیابان کریم خان زند - خیابان سنایی - کوچه هشتم - پلاک 4»

تلفن و فکس:

+98-021-88319979