بایگانی

درباره نشریه

عکس نشریه

Pure Life

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی (صلی الله علیه وآله) العالمیة

محل انتشار: دانشگاه مجازی المصطفی (صلی الله علیه وآله)

مدیر مسئول:

حجت الاسلام دکتر محسن قنبری

سردبیر:

دکتر عابدین سیاحت اسفندیاری

مدیر اجرایی:

حجت الاسلام محمدجواد نجفلو

آدرس ایمیل:

research@mou.ir

تماس با نشریه

نشانی:

قم، خیابان ساحلی، ساحلی جنوبی، نرسیده به مصلی، بین کوچه 4 و 6، دانشگاه مجازی المصطفی (صلی الله علیه وآله)، معاونت پژوهشی و تولید

تلفن تماس:

025-32114175

نمابر:

025-32613875

صندوق پستی:

37139-13554

لینک دسترسی:

http://journals.miu.ac.ir/content.php?pagename=journal&journal_id=7

رایانامه:

research@mou.ir