عکس نشریه

پژوهشنامه حقوق

معرفی نشریه

مدیر مسئول:

سید علی موسوی گیزابی

سردبیر:

عبدالبصیر نبی زاده

مدیر اجرایی:

محمدنعیم شریفی، عزیزالله شیخ زاده

آدرس ایمیل:

Pajuheshname@Gmail.com

راهنمای تدوین مقاله

 

شیوه‌نامه نگارش و تنظیم مقاله

1-   نام و نام خانوادگی، میزان تحصیلات، نشانی، شماره تلفن و E-mail

2-   مقاله به ترتیب شامل: عنوان، چکیده، واژگان کلیدی، مقدمه، متن اصلی، نتیجه‌گیری و فهرست کامل منابع خواهد بود.

3-   چکیده مقاله حد اکثر در 200 کلمه تنظیم گردد؛ که به اختصار شامل: بیان مسئله، هدف پژوهش، روش و چگونگی پژوهش و یافته‌های مهم پژوهش می‌باشد.

4-   کلیدواژه‌ها: شامل حد اکثر 7 واژه کلیدی مرتبط با محتوای مقاله می‌باشد.

5-   مقاله باید در محیط Word حداقل 15 صفحه و حداکثر 25 صفحه، در یک روی برگ

A4 در یک نسخه پرینت شده به همراه فایل مقاله ارسال گردد.

 مشخصات قلم‌های متن:

- متن اصلی: میترا نازک 15

- متن عربی: بدر نازک 14

- متن لاتین: تایز نازک 13

6-  نتیجه‌گیری: نتیجه مقاله بیانگر یافته‌های تحقیق است که بصورت گزاره‌های خبری موجز بیان می‌گردد و پاسخ اجمالی به سؤالات اصلی و فرعی مقاله خواهد بود.

7-  ارجاعات مقاله:

الف) بار اول:

کتاب: نام خانوادگی و نام نویسنده، عنوان کتاب، نام مترجم/ محقق/(در صورت وجود)، محل نشر، ناشر، سال نشر، چ، ج(در صورت تعدد مجلدات)، ص.

مجله: نام خانوادگی و نام نویسنده، «عنوان مقاله»، نام مترجم، نام مجله، شماره مجله، ماه و سال نشر، ص.

سایت اینترنتی: نام خانوادگی و نام نویسنده، تاریخ در یافت مطلب توسط نویسنده از سایت، عنوان مطلب در داخل گیومه{« »}، نام سایت، و آدرس کامل منبع در سایت.

ب) ارجاعات بعدی:

      - در صورت تکرار منبع بدون فاصله، همان(یاIbid )

      - در صورت تکرار با فاصله، نام خانوادگی نویسنده،پیشین(یا(Op.cit

نکته‌ها:

1.   مقاله ارسالی قبلا در هیچ نشریه چاپ نشده و یا درحال چاپ نباشد.

2.   مقاله ترجمه شده با نسخه‌ای از متن و معرفی نویسنده،کتاب، مجله یا سایت مأخذ، همراه باشد.

3.   مقالات و مطالب منتشره در فصلنامه، لزوما بیان کننده دیدگاه‌های پژوهشنامه حقوق نیست.

4.     پژوهشنامه حقوق در تلخیص و ویرایش مقالات ومطالب آزاد است.

5.     نقل مطالب با ذکر مأخذ بلا مانع است.