عکس نشریه

قرآن و علم

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی العالمیه

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی امام خمینی ره

مدیر مسئول:

سید حمید جزائری

سردبیر:

محمدعلی رضایی اصفهانی

مدیر اجرایی:

نصرالله سلیمانی

ویراستار علمی :

عبدالله غلامی

آدرس ایمیل:

science@quran-journal.com

 

مدیر داخلی: یدالله رضانژاد امیردهی

تایپ و صفحه‌آرا: اکبر جعفری

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه علمی ترویجی قرآن و علم

آخرین شماره

شماره 21,دوره یازدهم پاییز و زمستان 1396

1

عنوان: رابطه قرآن و علوم انسانى

صفحه: 9تا 22

نویسندگان: آیت الله العظمی جعفر سبحانی ،

کلیدواژگان: قرآن ، علم ، علوم انسانی ، غرب ، ‌انسان غربی ،

2

عنوان: نقش حضرت علی در گسترش دانش‌های قرآنی

صفحه: 23تا 40

نویسندگان: صدیقه طاهری اندانی ،

کلیدواژگان: قرآن ، امام علی ، تفسیر ، علوم قرآنی ، دانش ،

3

عنوان: نقش اهل بیت و شیعیان در گسترش دانش طب

صفحه: 41تا 69

نویسندگان: عباس‌علی واشیان ،حسین طایفی نصرآبادی ،

کلیدواژگان: اهل بیت ، علم ، طب ، مکتب طب اسلامی ، شیعیان. ،

4

عنوان: نقش اندیشمندان شیعه در پیشرفت علم جغرافیا

صفحه: 71تا 80

نویسندگان: لاله دهقانی تفتی ،

کلیدواژگان: علم ،‌ جغرافیا‌ ، شیعیان‌ ، تمدن اسلامی ، پیشرفت ،

5

عنوان: نوآوری‌های آیت الله معرفت در حوزه دانش‌های قرآنی

صفحه: 81تا 106

نویسندگان: زهرا اخوان صراف ،

کلیدواژگان: قرآن ، محمد هادی معرفت ، علوم قرآنی ، تفسیر ، نوآوری ،