عکس نشریه

پژوهشنامه اسلامی زنان‌ و‌ خانواده

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی(ص) العالمیة

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی بنت الهدی

مدیر مسئول:

دکتر محمد مهدی صفورایی پاریزی

سردبیر:

دکتر علی نقی فقیهی

مدیر اجرایی:

سکینه شفیعی

ویراستار علمی :

حسن حیدرزاده

آدرس ایمیل:

iswf.mags@miu.ac.ir


 پایگاه های نمایه شده

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی:

www.sid.ir

پایگاه اطلاعات نشریات کشور:

www.magiran.com

پایگاه مجلات تخصصی نور:

www.noormags.ir

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته
  • اطلاعیه
  • قابل توجه نویسندگان محترم

    مقالاتی که مطابق شیوه نامه نشریه تنظیم نشده باشند, در روند ارزیابی قرار نمی گیرند. لطفا قبل از ارسال مقاله, بخش راهنمای نویسندگان و راهنمای تدوین مقاله مطالعه شود. فایل word و pdf مقالات باید فاقد نام نویسندگان باشد.

    با تشکر

دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده

آخرین شماره

شماره 9,دوره پنجم زمستان 1396

1

عنوان: ارتباط معنا و سبک زندگی در گستره قرآن کریم و نقد دیدگاه ویکتور فرانکل

صفحه: 9تا 29

نویسندگان: محمد عجمین ،ابوالقاسم بشیری ،رحیم نارویی نصرتی ،

کلیدواژگان: زندگی ، معنای زندگی ، سبک زندگی ، قرآن کریم ،

2

عنوان: مطالعه جامعه شناختی مشارکت سیاسی زنان از دیدگاه اسلام

صفحه: 31تا 50

نویسندگان: حلیمه عنایت ،مجید موحد ،شهناز براتی ،

کلیدواژگان: مشارکت سیاسی زنان ، دوران جاهلیت ، زمان پیامبر ،

3

عنوان: مقایسه اثربخشی آموزش مهارت های زندگی و آموزش پذیرش و تعهد بر بهزیستی روان شناختی زنان مهاجر

صفحه: 51تا 74

نویسندگان: سکینه شفیعی ،داوود تقوایی ، محمد مهدی صفورایی صفورایی ،

کلیدواژگان: مهارت‌های زندگی ، پذیرش و تعهد ، ACT ، بهزیستی روان شناختی ، مهاجرین زن ،

4

عنوان: شرطیت اذن زوج در فعالیت های سیاسی زوجه از دیدگاه امامیه و حنفیه

صفحه: 75تا 92

نویسندگان: رقیه جاویدی ،محمدرضا احمدی ،سید کاظم مصطفوی نیا ،

کلیدواژگان: فعالیت های سیاسی زنان ، شرط اذن زوج ، فقهای امامیه ، فقهای حنفیه. ،

5

عنوان: پیش بینی طلاق عاطفی بر اساس هوش هیجانی و سلامت معنوی در افراد متأهل شهر بوشهر

صفحه: 93تا 112

نویسندگان: فرزاد کریمی پور زارع ،مهناز جوکار کمال آبادی ،فریده سادات حسینی ،

کلیدواژگان: طلاق عاطفی ، هوش هیجانی ، سلامت معنوی ،