عکس نشریه

پژوهشنامه اسلامی زنان‌ و‌ خانواده

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی(ص) العالمیة

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی بنت الهدی

مدیر مسئول:

دکتر محمد مهدی صفورایی پاریزی

سردبیر:

دکتر علی نقی فقیهی

مدیر اجرایی:

سکینه شفیعی

ویراستار علمی :

حسن حیدرزاده

آدرس ایمیل:

iswf.mags@miu.ac.ir


 پایگاه های نمایه شده

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی:

www.sid.ir

پایگاه اطلاعات نشریات کشور:

www.magiran.com

پایگاه مجلات تخصصی نور:

www.noormags.ir

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته
  • اطلاعیه
  • قابل توجه نویسندگان محترم

    مقالاتی که مطابق شیوه نامه نشریه تنظیم نشده باشند, در روند ارزیابی قرار نمی گیرند. لطفا قبل از ارسال مقاله, بخش راهنمای نویسندگان و راهنمای تدوین مقاله مطالعه شود. فایل word و pdf مقالات باید فاقد نام نویسندگان باشد.

    با تشکر

دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده

آخرین شماره

شماره 8,دوره پنجم شهریور 1396

6

عنوان: مبانی هستی شناختی سبک زندگی طیبه از دیدگاه قرآن کریم

صفحه: 107تا 128

نویسندگان: حلیمه اخلاقی ،حسین شرف الدین ،محمدمهدی صفورایی پاریزی ،غلامعلی عزیزی کیا ،

کلیدواژگان: سبک زندگی ، حیات طیبه ، سنت ها ، هدفمندی ، هویت. ،

7

عنوان: مقایسه نگرش صمیمانه نسبت به همسر در زنان متأهل کاربر و غیر کاربر شبکه های مجازی اجتماعی

صفحه: 129تا 143

نویسندگان: داود تقوایی ،نرگس آبکار ،

کلیدواژگان: نگرش صمیمانه ، زنان متأهل کاربر ، زنان غیرکاربر ، شبکه های مجازی اجتماعی. ،

8

عنوان: بررسی جامعه‌شناختی رابطه شبکه‌های اجتماعی مجازی و تغییرات جاری در خانواده‌ها

صفحه: 145تا 170

نویسندگان: محمد رحیمی ،عالیه شکربیگی ،باقر ساروخانی ،زهرا حضرتی صومعه ،

کلیدواژگان: شبکه‌های اجتماعی مجازی ، تغییرات خانواده ، پایگاه اقتصادی- اجتماعی ، روابط زناشویی ، زوجین ،

9

عنوان: زن در اندیشه اسلامی

صفحه: 171تا 186

نویسندگان: یوسف حسین‌نژاد ،سیده معصومه اسماعیل پور ،

کلیدواژگان: زن ، اندیشه اسلامی ، عبودیت ، وظیفه مداری. ،