عکس نشریه

سخن تاریخ

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی العالمیة

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی امام خمینی ره

مدیر مسئول:

دکتر نعمت الله صفری فروشانی

سردبیر:

دکتر نعمت الله صفری فروشانی

ویراستار علمی :

علی رضا جوهرچی

صفحه آرا: علی قنبری مترجم: مرتضی بارانی

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته
  • اطلاعیه
  • بدینوسیله به اطلاع می‌رساند سامانه نشریه دو فصل نامه علمی ترویجی سخن تاریخ راه اندازی شده است؛ علاقمندان، پژوهشگران و نویسندگان محترم می‌توانند مقالات خود را از طریق سامانه به نشریه ارسال نمایند. برای اطلاعات بیشتر به راهنمای نویسنده مراجعه فرمایید.

دو فصل نامه علمی ترویجی سخن تاریخ

آخرین شماره

شماره 24,دوره دهم پاییز و زمستان 1395

1

عنوان: بررسی آراء و افکار مادلونگ درباره فرقه اسماعیلیه از آغاز تا تأسیس دولت فاطمیان

صفحه: 7تا 28

نویسندگان: عبدالرفیع رحیمی ،مسعود آدینه¬وند ،

کلیدواژگان: اسماعیلیه ، شرقشناسی ، قرامطه ، مادلونگ ، شیعه. ،

2

عنوان: تحلیل روش شناختی و محتوایی تاریخ‌نگاری طبرسی با تکیه بر إعلام الوری بأعلام الهدی

صفحه: 29تا 68

نویسندگان: سیدحامد نیازی ،

کلیدواژگان: تاریخ ، تاریخ‌نگاری ، طبرسی ، إعلام الوری بأعلام الهدی ، نظریه تقریب. ،

3

عنوان: رساله خیراتیه: مبارزه علیه رشد صوفی مسلکی در اواخر سده دوازدهم و اوایل سده سیزدهم هجری

صفحه: 69تا 86

نویسندگان: زهرا عبدی ،

کلیدواژگان: رساله خیراتیه ، محمد علی کرمانشاهی ، تصوف ، صوفیان نعمت اللهی ، معصوم علیشاه دکنی ، سده دوازدهم قمری. ،

4

عنوان: روش شناسی تاریخ نگاری مسعودی در کتاب التنبیه و الاِشراف

صفحه: 87تا 100

نویسندگان: سارا زمانی رنجبر گرمرودی ،سیدابوالفضل رضوی ،

کلیدواژگان: مسعودی ، تاریخ¬نگاری ، التنبیه و الاشراف ، روش¬شناسی. ،

5

عنوان: عملیات انفال(نسل کشی کردهای عراق) و رژیم بعث

صفحه: 101تا 130

نویسندگان: رحمت عباس تبار ،خسرو محمد حسین‌پور ،

کلیدواژگان: انفال ، کردها ، رژیم بعث ، توتالیتاریسم. ،