عکس نشریه

پژوهشنامه تبلیغ و ارتباطات دینی

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی(ص) العالمیة 

محل انتشار : م‍ؤسسه آموزش عالی علوم انسانی

مدیر مسئول:

حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی معصومی

سردبیر:

حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن خیری

مدیر اجرایی:

وحید نجف زاده

آدرس ایمیل:

ertebati@miu.ac.ir

---------------------------

تلفن نشریه

025-32133241

 

مترجم: مرتضی ملتی

ویراستار: معصومه اصغری

صفحه آرا : زهرا عزیز زاده

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته
  • اطلاعیه
  • از اساتید و فرهیختگان اهل قلم در عرصه تبلیغ و ارتباطات دینی جهت ارائه مقاله علمی و پژوهشی دعوت به همکاری میشود

دوفصلنامه تخصصی پژوهش‌نامه تبلیغ و ارتباطات دینی

آخرین شماره

شماره 4,دوره سوم بهار و تابستان 1394

1

عنوان: تحلیل گفتمان نامه‏ های پیامبر(ص) به سران سه کشور ایران، روم و حبشه

صفحه: 5تا 32

نویسندگان: سعید رضا عاملی ،سیده مریم موسویان ،

کلیدواژگان: پیامبر ، نامه ، گفتمان اسلامی ، تبلیغ ، تحلیل گفتمان ،

2

عنوان: بررسی نقش مسجد در پیشگیری از جرائم در شهر اردبیل

صفحه: 33تا 56

نویسندگان: محسن اعلائی ،حسین بشیری گیوی ،

کلیدواژگان: کارکردهای مسجد ، آسیب‏ های اجتماعی ، جامعه ‏پذیری ،

3

عنوان: نظریه ی مبادله ی کارکردی (نظریه‌‌ی جامعه‏ شناختی ماخوذ از متون دینی و آراء متفکران مسلمان)

صفحه: 57تا 91

نویسندگان: غلامرضا صدیق اورعی ،احمد فرزانه ،

کلیدواژگان: نظریه‌‌ی‌‌مبادله‌‌ی‌‌کارکردی ، نظریه‌‌ی جامعه‏ شناختی اسلام ، نظریه‌‌ی ‌‌جامعه‌‌شناختی متفکران مسلمان ، نظریه‌‌ی چند سطحی‌‌ ، جامعه‌‌شناسی بومی ،

4

عنوان: واکاوی جنبش دانشجویی در اندیشه مقام معظم رهبری

صفحه: 93تا 119

نویسندگان: حسن خیری ،مسعود رحمتی ،

کلیدواژگان: جنبش دانشجویی ، مقام معظم رهبری ، دانشگاه ، دانشجو ، اندیشه اجتماعی ،

5

عنوان: تلقی از «دیگری» در اندیشه اسلامی

صفحه: 121تا 147

نویسندگان: حسن یوسف زاده ،

کلیدواژگان: دیگری ، دیگران ، ¬بیگانه ، ملاک دیگری ، غریبه ، او ، آن ،