عکس نشریه

نیستان ادیان و مذاهب

معرفی نشریه

مدیر مسئول:

محمد باقر قیومی

سردبیر:

سید محمد جعفر نوری

مدیر اجرایی:

سید رضا هاشمی

آدرس ایمیل:

Nayestanmagazine@ gmail.com

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

مجلة تخصصیِ انجمن نیستان ادیان و مذاهب

آخرین شماره

شماره 3,دوره دوم پاییز و زمستان 1390

1

عنوان: سیره تربیتی امام سجاد(ع) در دعای مکارم الاخلاق

صفحه: 5تا 15

نویسندگان: سید رضا هاشمی شاه‌قبادی ،

کلیدواژگان: امام سجاد(ع) ، دعای مکارم الاخلاق ، سیره‌ی تربیتی ، تربیت ، اخلاق ، روش‌‌های تربیتی. ،

2

عنوان: اهل بیت(ع) در اشعار عایشه درانی

صفحه: 25تا 40

نویسندگان: سید جمال الدین موسوی ،

کلیدواژگان: اهل بیت(ع) ، عایشه درانی ، طریقت قادریه ، افغانستان ، عرفان و تصوف ،

3

عنوان: روان‌شناسی اجتماعی شیعیان کوفه در حادثه‌ی کربلا

صفحه: 41تا 52

نویسندگان: سید محمد جمال موسوی ،

کلیدواژگان: کوفه ، روانشناسی اجتماعی ، درماندگی آموخته شده ، هم‌نوایی اجتماعی. ،

4

عنوان: تأثیر دین اسلام و مذاهب آن در جهت‌دهی به انساب‌نگاری عرب

صفحه: 77تا 106

نویسندگان: سید محمد رضا عالمی ،

کلیدواژگان: انساب ، انساب‌نگاری ، عرب ، تأثیر دین و مذهب ،

5

عنوان: ایمان‌گرایی آگوستین

صفحه: 107تا 130

نویسندگان: سید محمد عالمی ،

کلیدواژگان: قدیس آگوستین ، ایمان‌گرایی ، نص‌گرایی ، عقل‌گرایی. ،