عکس نشریه

نیستان ادیان و مذاهب

معرفی نشریه

مدیر مسئول:

محمد باقر قیومی

سردبیر:

سید محمد جعفر نوری

مدیر اجرایی:

سید رضا هاشمی

آدرس ایمیل:

Nayestanmagazine@ gmail.com

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

مجلة تخصصیِ انجمن نیستان ادیان و مذاهب

آخرین شماره

شماره 3,دوره دوم پاییز و زمستان 1390

6
7

عنوان: مراسم عاشورا و شهادت امام حسین(ع) در حماسه‌های مالایی‌های اندونزی

صفحه: 145تا 152

نویسندگان: سید محمد جعفر نوری ،

کلیدواژگان: ورود اسلام به اندونزی ، مراسم عاشورا ، شهادت امام حسین(ع) ، حماسه‌های مالایی. ،

8

عنوان: معرفی پایان‌نامه: رابطه ایمان و عقل در اسلام و مسیحیت از نگاه علامه طباطبایی و قدیس آگوستین

صفحه: 153تا 159

نویسندگان: باقر شیر علی اف ،

کلیدواژگان: ایمان ، عقل ، علامه طباطبایی(ره) ، آگوستین ، اسلام ، مسیحیت. ،