عکس نشریه

مطالعات پژوهشی زنان

معرفی نشریه

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

مجلة تخصصیِ انجمن مطالعات پژوهشی زنان

آخرین شماره

شماره 4,دوره سوم بهار وتابستان 1395

1

عنوان: تأثیر مشارکت سیاسی زنان بر روند بیداری اسلامی

صفحه: 5تا 20

نویسندگان: صدیقه فصیحی ،

کلیدواژگان: زنان ، بیداری اسلامی ، مشارکت سیاسی ، سیاست ، حکومت اسلامی ،

2

عنوان: نقش جریان‌ها و تفکرات افراطی در عدم دستیابی زنان به آموزه‌های اسلامی

صفحه: 21تا 28

نویسندگان: حوری بیانی ،

کلیدواژگان: جریان‌های افراطی ، زنان ، اسلام ، زن¬ستیزی ، خشونت. ،

3

عنوان: پویشی در توسعه و ترویج گفتمان انقلاب اسلامی با محوریت زنان ( با تأکید بر سیرۀ زنان هم عصر پیامبر,)

صفحه: 29تا 42

نویسندگان: حسنات بیانی ،

کلیدواژگان: گفتمان انقلاب اسلامی ، زنان ، پیامبر اسلام, ، تبلیغ. ،

4

عنوان: چگونگی آزادی زن در اجتماع از منظر اسلام

صفحه: 43تا 64

نویسندگان: سمانه داوودی ،

کلیدواژگان: تبلیغ ، آزادی اجتماعی ، زن ، حجاب ،

5

عنوان: جایگاه زن در اسلام و علت تفاوت احکام بر اساس تفسیر المیزان

صفحه: 65تا 76

نویسندگان: علی صالحی اردکانی ،مصطفی صالحی اردکانی ،هادی هاشمی ،

کلیدواژگان: : علامه طباطبایی ، المیزان ، تفاوت تکوینی ، زن و مرد ، فمنیسم. ،