عکس نشریه

پژوهشنامه کلام

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی العالمیه

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی مشهد

مدیر مسئول:

حسنعلی اخلاقی امیری

سردبیر:

مرتضی حسینی شاهرودی

مدیر اجرایی:

هادی هاشمی

ویراستار علمی :

سیدصادق حیدری

ویراستار انگلیسی :

احسان احمدی

آدرس ایمیل:

kalamjournal.miu@gmail.com

سید سلیمان حسینی

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته
  • اطلاعیه
  • قابل توجه نویسندگان محترم

    ساعات پاسخ گویی به نویسندگان محترم 9و 30 دقیقه تا 14 و 30 دقیقه می باشد باتشکر

دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه کلام

آخرین شماره

شماره 6,دوره چهارم بهار و تابستان 1396

1

عنوان: بررسی و نقد دلالت عقلی معجزات بر صدق ادعای نبوت

صفحه: 5تا 24

نویسندگان: وحیده فخار نوغانی ،سید مرتضی حسینی شاهرودی ،

کلیدواژگان: معجزه ، دلالت عقلی ، یقین منطقی ، صدق ادعای نبوت ،

2

عنوان: تمثیل شبه‌عرفانی غزالی و تبیین فلسفی علامه طباطبایی درباره «شفاعت»

صفحه: 25تا 46

نویسندگان: جواد رقوی ،

کلیدواژگان: شفاعت ، ابوحامد غزالی ، علامه طباطبایی ، رشید رضا ،

3

عنوان: تحلیل انتقادی دیدگاه مرحوم اِربِلی در علت استغفار معصومین

صفحه: 46تا 69

نویسندگان: سید حسین سید موسوی ،

کلیدواژگان: عصمت ، استغفار ، اربلی ، معصومین ، گناه ، مجلسی ،

4

عنوان: «تجسیم» مُقاتِل بن سلیمان در ترازوی نقد

صفحه: 71تا 92

نویسندگان: مهدی حسن‌زاده ،سید حمیدرضا رئوف ،

کلیدواژگان: مقاتل‌بن‌سلیمان ، تجسیم ، مجسمه ، مشبهه ، اهل حدیث متقدم. ،

5

عنوان: نقد مستندات قرآنی و روایی «چلّه‌نشینی»

صفحه: 93تا 116

نویسندگان: عباس اسماعیلی‌زاده ،میثم شعیب ،رضا ملازاده پامچی ،

کلیدواژگان: چله‌نشینی ، خلوت ، چهل ، سالک ، اخلاص ، میقات. ،