عکس نشریه

پژوهشنامه کلام

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی العالمیه

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی مشهد

مدیر مسئول:

حسنعلی اخلاقی امیری

سردبیر:

مرتضی حسینی شاهرودی

مدیر اجرایی:

هادی هاشمی

ویراستار علمی :

سیدصادق حیدری

ویراستار انگلیسی :

احسان احمدی

آدرس ایمیل:

kalamjournal.miu@gmail.com

سید سلیمان حسینی

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته
  • اطلاعیه
  • قابل توجه نویسندگان محترم

    ساعات پاسخ گویی به نویسندگان محترم 9و 30 دقیقه تا 14 و 30 دقیقه می باشد باتشکر

دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه کلام

آخرین شماره

شماره 7,دوره چهارم پاییز و زمستان 1396

1

عنوان: نظری بر تفسیر علامه طباطبایی از آیات «شهادت» در اثبات علم پیامبر(ص) و امام(ع)

صفحه: 5تا 21

نویسندگان: نفیسه تحریرچی ،علیرضا کهنسال ،عباس جوارشکیان ،

کلیدواژگان: شهادت ، وساطت ، رسالت ، حضور. ،

2

عنوان: عصمت اهل‌بیت(ع) از نگاه ابن‌عربی

صفحه: 23تا 47

نویسندگان: سید محمد مظفری ،حسین غفاری ،

کلیدواژگان: اهل‌بیت(ع) ، عصمت ، تطهیر ، مزاج اعدل ، ابن‌عربی. ،

3

عنوان: واکاوی مفاد «باید عمومی» و پیامدهای آن در نظریه اعتباریات علامه طباطبایی

صفحه: 49تا 72

نویسندگان: غلامرضا پیشقدم ،جواد ایروانی ،حسن خرقانی ،

کلیدواژگان: اعتباریات ، باید عمومی ، اعتبار وجوب ، علامه طباطبایی ، نسبی‌گرایی. ،

4

عنوان: کارکرد «توحید باوری» در شهرسازی

صفحه: 73تا 92

نویسندگان: مریم وفادار ،حسین احمری ،مصطفی رجائی‌پور ،هادی سروری ،

کلیدواژگان: توحید ، کارکرد توحیدباوری ، وحدت ، شهرسازی اسلامی ،

5

عنوان: نقد دیدگاه شیخ مفید و خواجه طوسی در تبیین اندیشه امرٌ بین الأمرین

صفحه: 93تا 111

نویسندگان: مهدی یعقوبی ،سید محمد موسوی بایگی ،مصطفی فقیه اسفندیاری ،

کلیدواژگان: جبر و اختیار ، امر بین الامرین ، قدرت ، فاعلیّت طولی ، وجود فقری ،