بایگانی

عکس نشریه

Pure Life

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی (صلی الله علیه وآله) العالمیة

محل انتشار: دانشگاه مجازی المصطفی (صلی الله علیه وآله)

مدیر مسئول:

حجت الاسلام دکتر محسن قنبری

سردبیر:

دکتر عابدین سیاحت اسفندیاری

مدیر اجرایی:

حجت الاسلام محمدجواد نجفلو

آدرس ایمیل:

research@mou.ir

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته
  • اطلاعیه
  • بر اساس مصوبه:

    جلسه 22 شورای نشریات المصطفی صلی الله علیه وآله به تاریخ 1392/12/19؛

    و شناسه مجوز 74327 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تاریخ 1393/12/11؛

    این نشریه به صورت الکترونیکی و چند زبانه، و در سطح نشریات علمی- اختصاصی تعیین شد.

(Pure Life (Student Journal

آخرین شماره

شماره 13,دوره (Fifth, Special Issue: First International Conference “Capacity and Impact of Cyberspace in Promoting Religious Education (4)”, (In Three Languages: English, French and Azeri (Ramadan Al-Mubarak (Khordad 1397

1

عنوان: Capacities of Cyberspace for Religious Education

صفحه: 11تا 19

نویسندگان: Abbasali Barati ،

کلیدواژگان: Religious Education, Cyberspace, Capacities ،

2

عنوان: Social Media Skills for Interfaith Dialogue

صفحه: 21تا 48

نویسندگان: Farideh Amirfarhangi ،Ahmad Ramezani ،

کلیدواژگان: Interfaith Dialogue, Potter’s Skills, Evaluation, Synthesis ،

3

عنوان: The Role of States and Religious Organizations in Web-Based Teachings (In order to Promote Religious Education)

صفحه: 49تا 83

نویسندگان: Haroon Aziz ،

کلیدواژگان: Religious Education, States and Religious Organizations, Web-Based Teachings ،

4

عنوان: The Role of Cyberspace in Religious Dialog between Muslim Minority and Non-Muslim Majority in the Czech Republic

صفحه: 85تا 95

نویسندگان: Josef Kraus ،

کلیدواژگان: Cyberspace, Religious, Dialog, Muslim and Non-Muslim ،

5

عنوان: A Study on Islam in Brazil: Shiite Cultural Centers in the Creation of the Dialogue of Coexistence in Social Networks

صفحه: 97تا 113

نویسندگان: Karina Arroyo ،

کلیدواژگان: Social Networks, Interreligious Speech, Islam in Brazil, Shiite Cultural Centers ،