بایگانی

عکس نشریه

Pure Life

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی (صلی الله علیه وآله) العالمیة

محل انتشار: دانشگاه مجازی المصطفی (صلی الله علیه وآله)

مدیر مسئول:

حجت الاسلام دکتر محسن قنبری

سردبیر:

دکتر عابدین سیاحت اسفندیاری

مدیر اجرایی:

حجت الاسلام محمدجواد نجفلو

آدرس ایمیل:

research@mou.ir

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته
  • اطلاعیه
  • بر اساس مصوبه:

    جلسه 22 شورای نشریات المصطفی صلی الله علیه وآله به تاریخ 1392/12/19؛

    و شناسه مجوز 74327 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تاریخ 1393/12/11؛

    این نشریه به صورت الکترونیکی و چند زبانه، و در سطح نشریات علمی- اختصاصی تعیین شد.

(Pure Life (Student Journal

آخرین شماره

شماره 13,دوره (Fifth, Special Issue: First International Conference “Capacity and Impact of Cyberspace in Promoting Religious Education (4)”, (In Three Languages: English, French and Azeri (Ramadan Al-Mubarak (Khordad 1397

6

عنوان: Exploring English Translations of Quran, Chapter Al-Falaq with an Explanatory Model of Word Selection via take a look at Google Translate Chosen Words

صفحه: 115تا 151

نویسندگان: Hasan Alimi Baktash ،Mohammad Hussein Amiri ،

کلیدواژگان: English Translations of Quran, Chapter Al-Falaq, Model of Word Selection, Google Translate, Chosen Words ،

7

عنوان: Les Capacités éducatives Disponibles au Cyberespace

صفحه: 155تا 166

نویسندگان: Mandjan Camara ،

کلیدواژگان: Capacités éducatives, Cyberespace, Internet ،

8

عنوان: Virtual Aləmin Dini Təhsil alan Tələbələrin Davranış və Mədəniyyətlərindəki Mənfi Təsiri və Zərərlərdən Qrunma Yolları

صفحه: 173تا 184

نویسندگان: Səadət Əliyeva ،

کلیدواژگان: Virtual Aləmin, Dini Təhsil, Alan Tələbələrin ،

9

عنوان: Dini Virtual Təhsilin Keyfiyyət Dərəcəsinin ölçü Meyarları

صفحه: 185تا 202

نویسندگان: Elnarə Abdulova ،

کلیدواژگان: Virtual Təhsilin, Dini Virtual Təhsilin, ölçü Meyarları ،

10

عنوان: Dinlərin Dialoqu, Məzhəblərin Dostluğu və Virtual Aləmdəki Fürsətlər

صفحه: 203تا 216

نویسندگان: Elnur Dadaşov ،

کلیدواژگان: Dinlərin Dialoqu, Məzhəblərin Dialoqu, Dostluğu, Virtual Aləmdəki ،