عکس نشریه

پژوهشنامه حکمت و فلسفه اسلامی

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی العالمیة
محل انتشار : مجتمع آموزش عالی امام خمینی ره

مدیر مسئول:

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر علی عباسی

سردبیر:

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدمهدی گرجیان

مدیر اجرایی:

محمد علی نیازی

آدرس ایمیل:

h.f.islami@miu.ac.ir

صفحه آرا:عظیم قهرمانلو

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته
  • اطلاعیه
  • بدینوسیله به اطلاع می رساند سامانه پژوهش‌نامه حکمت و فلسفه اسلامی (علمی- پژوهشی) در حال راه اندازی می باشد و پس از آن علاقمندان، پژوهشگران و نویسندگان محترم می توانند مقالات خود را از طریق سامانه به نشریه ارسال نمایند. برای اطلاعات بیشتر به راهنمای نویسنده مراجعه فرمایید.

دو فصلنامه علمی ترویجی پژوهشنامه حکمت و فلسفه اسلامی

شماره 1,دوره اول پاییز و زمستان 1392

1

عنوان: نبوت از نگاه صدرا و موسی‌بن‌میمون

صفحه: 5تا 26

نویسندگان: مسعود صادقی ،سیدمحمود موسوی ،

کلیدواژگان: صدرا ، ابن‌میمون ، نبوت ، نبی ، حس ، خیال ، عقل ، شریعت. ،

2

عنوان: جایگاه انسان از منظر عقل و نقل

صفحه: 27تا 52

نویسندگان: حمید‌رضا رضانیا ،

کلیدواژگان: انسان ، نفس ، قرب ، عبودیت ، انسان کامل ،

3

عنوان: تبیینی از جباریت خداوند و اختیار انسان

صفحه: 53تا 72

نویسندگان: محمدمهدی گرجیان ،حسام‌الدین شریفی ،

کلیدواژگان: جبر ، توحید افعالی ، علم پیشین الهی ، اختیار ، عین ثابت. ،

4

عنوان: مخاطب انسانیِ تکالیف الهی

صفحه: 73تا 94

نویسندگان: محمدسالم محسنی ،محمدباقر قیومی ،

کلیدواژگان: هویت شخصی ، تکلیف ، مخاطب تکالیف ، بدن ، ‌نفس ، روح ، ذهن. ،

5

عنوان: بررسی تطبیقی مفهوم عدالت در فلسفه سیاسی فارابی و شهید صدر

صفحه: 95تا 122

نویسندگان: زهرا قاسمی ،محمدحسین بهزادی ،محمد‌کاظم کاوه‌پیشقدم ،

کلیدواژگان: عدالت ، فارابی ، شهید صدر ، فلسفه سیاسی. ،