عکس نشریه

مطالعات تاریخی جهان اسلام

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی ص العالمیة

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی امام خمینی ره

مدیر مسئول:

حجت‌الاسلام و المسلمین زارعان

سردبیر:

دکتر نعمت الله صفری فروشانی

مدیر اجرایی:

حسین رسولیان

ویراستار علمی :

علی رضا جوهرچی

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته
  • اطلاعیه
  • بدینوسیله به اطلاع می رساند سامانه دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تاریخی جهان اسلام راه اندازی شده و علاقمندان، پژوهشگران و نویسندگان محترم می توانند مقالات خود را از طریق سامانه به نشریه ارسال نمایند. برای اطلاعات بیشتر به راهنمای نویسنده مراجعه فرمایید.

دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تاریخی جهان اسلام

شماره 1,دوره اول بهار و تابستان 1392

1

عنوان: بررسی و نقد مسأله جانشینی پیامبر (ص) در آثار شرق‌شناسان

صفحه: 9تا 31

نویسندگان: علی‌اکبر جعفری ،طیبه پیشرو ،

کلیدواژگان: ییامبر(ص) ، شرق‌شناسان ، خلافت ، تشیع ، تسنن ، امام علی(ع) ، ابوبکر ،

2

عنوان: جایگاه رواداری مذهبی در امور حکومتی عصر آل‌بویه

صفحه: 33تا 51

نویسندگان: محمدرضا بارانی ،محمد دهقانی ،

کلیدواژگان: آل‌بویه ، خلافت عباسی ، رواداری ، مذهب ، حکومت ،

3

عنوان: تشیع بنگال هند در عصر نوابین مرشدآباد

صفحه: 53تا 76

نویسندگان: اسماعیل جهان‌بین ،محمد زین‌العابدین ،

کلیدواژگان: اسلام ، تشیع ، بنگال ، نواب ، مرشدآباد ، هند ، انگلیس ، کمپانی هند شرقی ،

4

عنوان: نقش امام خمینی در بیداری اسلامی در مقایسه با سیدجمال‌الدین (بررسی زمینه‌ها، ویژگی‌ها و راه‌کارها)

صفحه: 77تا 101

نویسندگان: مرتضی شیرودی ،سیدمحمد عابدی ،

کلیدواژگان: سیدجمال‌الدین (ره) ، امام خمینی (ره) ، بیداری اسلامی ، نقش ، عوامل ، راهکار ،

5

عنوان: عوامل رشد انساب‌نگاری اسلامی و کارکردهای آن

صفحه: 103تا 130

نویسندگان: نعمت‌الله صفری فروشانی ،سیدمحمدرضا عالمی ،

کلیدواژگان: انساب ، انساب‌نگاری ، عوامل رشد انساب‌نگاری ، کارکردهای انساب‌نگاری ، نقابت ،