عکس نشریه

پژوهش‌ های منطقه ای

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی العالمیه

مدیر مسئول:

علی عباسی

سردبیر:

حسن رضایی

مدیر اجرایی:

مصطفی رضایی

ویراستار علمی :

حسین حیدری مهذب

ویراستار انگلیسی :

ط. ملکی

آدرس ایمیل:

un_almostafa@yahoo.com

سید اکبر موسوی

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

فصلنامه تخصصی پژوهش‌های منطقه‌ای

شماره 13,دوره جدید پاییز 1393

1

عنوان: نقش اسلام هراسی در افزایش گرایش به اسلام در اروپا وآمریکا

صفحه: 15تا 52

نویسندگان: نورالدین اکبری کریم آبادی ،

کلیدواژگان: اسلام‌هراسی ، اروپا ، آمریکا ، اسلام ، رسانه‌ها ،

2
3

عنوان: چالش¬های فرا منطقه‌ای فراروی مسلمانان آسیای مرکزی

صفحه: 71تا 94

نویسندگان: نصرالله حسین زاده ،

کلیدواژگان: آسیای مرکزی ، آمریکا ، اسرائیل ، تاجیکستان ، ازبکستان ، قزاقستان ، قرقیزستان ، ترکمنستان و ایران. ،

4

عنوان: اسلام‌گرایان در ‌افغانستان، ویژگی‌ها و چالش‌ها

صفحه: 95تا 122

نویسندگان: محمدعلی نظری ،

کلیدواژگان: افغانستان ، اسلام‌گرایی ، بنیاد‌گرایی ، ساخت فرقه‌ای ، سنت‌گرایی ، کاریزما. ،

5

عنوان: نگاهی به پیشینه جنبش اسلامی در لبنان مطالعه موردی: الجماعة الإسلامیة فی لبنان (اخوان المسلمین لبنان)

صفحه: 123تا 146

نویسندگان: جمال الدین ناصری ،

کلیدواژگان: اخوان المسلمین (الإخوان المسلمون ، الإخوان) ، لبنان ، الجماعة الإسلامیة فی لبنان. ،