بایگانی

عکس نشریه

Pure Life

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی (صلی الله علیه وآله) العالمیة

محل انتشار: دانشگاه مجازی المصطفی (صلی الله علیه وآله)

مدیر مسئول:

حجت الاسلام دکتر محسن قنبری

سردبیر:

دکتر عابدین سیاحت اسفندیاری

مدیر اجرایی:

حجت الاسلام محمدجواد نجفلو

آدرس ایمیل:

research@mou.ir

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته
  • اطلاعیه
  • بر اساس مصوبه:

    جلسه 22 شورای نشریات المصطفی صلی الله علیه وآله به تاریخ 1392/12/19؛

    و شناسه مجوز 74327 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تاریخ 1393/12/11؛

    این نشریه به صورت الکترونیکی و چند زبانه، و در سطح نشریات علمی- اختصاصی تعیین شد.

(Pure Life (Student Journal

شماره 2,دوره دوم، ویژه نامه: قرآن و عهدین (به دو زبان: فارسی و آذری) تابستان/ تیرماه (رمضان المبارک) 1394

1

عنوان: سخن مدیر مسئول

صفحه: 8تا 8

نویسندگان: محسن قنبری ،

کلیدواژگان: حیات طیبه ، قرآن و عهدین ،

2

عنوان: سخن سردبیر

صفحه: 9تا 9

نویسندگان: عابدین سیاحت اسفندیاری ،

کلیدواژگان: حیات طیبه ، قرآن و عهدین ،

3

عنوان: بررسی توحید ذاتی در قرآن و عهدین

صفحه: 11تا 50

نویسندگان: آزاده کبیری ،محمدعلی رضایی اصفهانی ،

کلیدواژگان: توحید ذاتی ، قرآن ، عهدین ، تورات ، انجیل ،

4

عنوان: بررسی تطبیقی قصص در قرآن و عهدین

صفحه: 51تا 69

نویسندگان: فروغ فهیم ،سید محمد طباطبایی ،

کلیدواژگان: قصص ، قرآن ، عهدین ، ادیان ،

5

عنوان: بررسی تطبیقی نبی در قرآن و عهدین

صفحه: 71تا 96

نویسندگان: اشرف سادات نوعی باغبان ،مهدی سازندگی ،

کلیدواژگان: قرآن ، نبی ، عهدین ، انجیل ، تورات ،