بایگانی

عکس نشریه

پژوهشنامه اسلامی زنان‌ و‌ خانواده

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی(ص) العالمیة

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی بنت الهدی

مدیر مسئول:

دکتر محمد مهدی صفورایی پاریزی

سردبیر:

دکتر علی نقی فقیهی

مدیر اجرایی:

سکینه شفیعی

ویراستار علمی :

حسن حیدرزاده

آدرس ایمیل:

iswf.mags@miu.ac.ir


 پایگاه های نمایه شده

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی:

www.sid.ir

پایگاه اطلاعات نشریات کشور:

www.magiran.com

پایگاه مجلات تخصصی نور:

www.noormags.ir

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته
  • اطلاعیه
  • قابل توجه نویسندگان محترم

    مقالاتی که مطابق شیوه نامه نشریه تنظیم نشده باشند, در روند ارزیابی قرار نمی گیرند. لطفا قبل از ارسال مقاله, بخش راهنمای نویسندگان و راهنمای تدوین مقاله مطالعه شود. فایل word و pdf مقالات باید فاقد نام نویسندگان باشد.

    با تشکر

دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده

شماره 08,دوره چهارم (طهورا) بهار 1390

1

عنوان: ضرورت وجود الگو برای زنان مسلمان

صفحه: 15تا 42

نویسندگان: سید عبدالکریم حیدری ،زهرا محمدی ،

کلیدواژگان: الگو ، تربیت ، انسان ، زن مسلمان. ،

2

عنوان: نقد آموزه‌های فمینیستی از منظر آیات و روایات

صفحه: 43تا 78

نویسندگان: محمد فاکر میبدی ،کریمه گل‌گلی ،

کلیدواژگان: مردسالاری ، خانواده ، فمینیسم ، برابری ، ازدواج ، اخلاق فمینیستی ، تفاوت. ،

3

عنوان: حقوق و وظایف متقابل زن و شوهر اخلاقی، فقهی و حقوقی

صفحه: 79تا 116

نویسندگان: محبوبه جوکار ،

کلیدواژگان: حق ، تکلیف ، حسن معاشرت ، تشیید مبانی خانواده ، مضاجعت ، تمکین. ،

4

عنوان: اسلام و اشتغال زنان

صفحه: 117تا 148

نویسندگان: منصوره سلیمانی ،

کلیدواژگان: کار ، زن ، اشتغال ، خانه‌داری ، دین اسلام. ،

5

عنوان: راهکارهای رفتاری ایجاد روحیه مثبت¬اندیشی در زندگی

صفحه: 117تا 194

نویسندگان: محمد مهدی صفورایی پاریزی ،روح الله کلیا ،

کلیدواژگان: راهکار رفتاری ، روحیه ، مثبت¬اندیشی. ،