بایگانی

عکس نشریه

پژوهشنامه اسلامی زنان‌ و‌ خانواده

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی(ص) العالمیة

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی بنت الهدی

مدیر مسئول:

دکتر محمد مهدی صفورایی پاریزی

سردبیر:

دکتر علی نقی فقیهی

مدیر اجرایی:

سکینه شفیعی

ویراستار علمی :

حسن حیدرزاده

آدرس ایمیل:

iswf.mags@miu.ac.ir


 پایگاه های نمایه شده

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی:

www.sid.ir

پایگاه اطلاعات نشریات کشور:

www.magiran.com

پایگاه مجلات تخصصی نور:

www.noormags.ir

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته
  • اطلاعیه
  • قابل توجه نویسندگان محترم

    مقالاتی که مطابق شیوه نامه نشریه تنظیم نشده باشند, در روند ارزیابی قرار نمی گیرند. لطفا قبل از ارسال مقاله, بخش راهنمای نویسندگان و راهنمای تدوین مقاله مطالعه شود. فایل word و pdf مقالات باید فاقد نام نویسندگان باشد.

    با تشکر

دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده

شماره 06,دوره سوم (طهورا) تابستان 1389

1

عنوان: نقش حجاب و پوشش زن در سلامت روان

صفحه: 13تا 36

نویسندگان: عباس رجبی ،

کلیدواژگان: حجاب ، سلامت روانی ، اضطراب ، بدحجابی ، تبرج. ،

2

عنوان: جایگاه و حقوق سیاسی زنان در نظام اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره)

صفحه: 37تا 56

نویسندگان: فاطمه کاشف الغطاء ،

کلیدواژگان: اسلام ، نظام سیاسی ، مشارکت سیاسی ، حقوق ، زن مسلمان. ،

3

عنوان: فلسفه و گستره قیّومیت مردان بر زنان در نظام خانواده

صفحه: 57تا 86

نویسندگان: علی نصیری ،

کلیدواژگان: قیومیت ، نظام خانواده ، برتری موهبتی ، برتری کسبی. ،

4

عنوان: عوامل تضعیف استحکام خانواده

صفحه: 87تا 114

نویسندگان: اعظم نوری ،

کلیدواژگان: خانواده, استحکام, والدین ،

5

عنوان: راهکارهای جلوگیری از روابط ناسالم دختر و پسر در جامعه

صفحه: 115تا 150

نویسندگان: محبوبه جوکار ،

کلیدواژگان: روابط ، دختر ، پسر ، معضل ، راهکار. ،