بایگانی

عکس نشریه

پژوهشنامه اسلامی زنان‌ و‌ خانواده

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی(ص) العالمیة

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی بنت الهدی

مدیر مسئول:

دکتر محمد مهدی صفورایی پاریزی

سردبیر:

دکتر علی نقی فقیهی

مدیر اجرایی:

سکینه شفیعی

ویراستار علمی :

حسن حیدرزاده

آدرس ایمیل:

iswf.mags@miu.ac.ir


 پایگاه های نمایه شده

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی:

www.sid.ir

پایگاه اطلاعات نشریات کشور:

www.magiran.com

پایگاه مجلات تخصصی نور:

www.noormags.ir

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته
  • اطلاعیه
  • قابل توجه نویسندگان محترم

    مقالاتی که مطابق شیوه نامه نشریه تنظیم نشده باشند, در روند ارزیابی قرار نمی گیرند. لطفا قبل از ارسال مقاله, بخش راهنمای نویسندگان و راهنمای تدوین مقاله مطالعه شود. فایل word و pdf مقالات باید فاقد نام نویسندگان باشد.

    با تشکر

دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده

شماره 04,دوره دوم (طهورا) پاییز و زمستان 1388

1

عنوان: زنان و نقش آنها در خانواده

صفحه: 5تا 12

نویسندگان: حسین بستان ،

کلیدواژگان: زن, خانواده, نقش ،

2

عنوان: زنان جهان اسلام و رویکردهای پیش¬رو

صفحه: 13تا 22

نویسندگان: ابراهیم شفیعی سروستانی ،

کلیدواژگان: aa ،

3

عنوان: تزیین زنان از دیدگاه اسلام

صفحه: 23تا 42

نویسندگان: علیرضا اعرافی ،

کلیدواژگان: تزیین ، تدلیس ، خرقه کشیدن ، کلا‌ه‌گیس ، زدودن مو ، مرتب نمون دندان‌ها ، خالکوبی. ،

4

عنوان: اسلام و اشتغال زنان

صفحه: 43تا 57

نویسندگان:

کلیدواژگان: اشتغال ، زنان ، اسلام ، حقوق ،

5

عنوان: راه حلی قرآنی برای روابط بحران‌زده جنسی بین همسران

صفحه: 57تا 74

نویسندگان: خالد الغفوری ،

کلیدواژگان: ایلاء ، طلاق ، ایقاع ، سوگند ، جماع ، کفاره ،