بایگانی

عکس نشریه

پژوهشنامه اسلامی زنان‌ و‌ خانواده

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی(ص) العالمیة

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی بنت الهدی

مدیر مسئول:

فاطمه کبری متولیان

سردبیر:

دکتر علی نقی فقیهی

مدیر اجرایی:

سکینه شفیعی

ویراستار علمی :

حسن حیدرزاده

آدرس ایمیل:

iswf.mags@miu.ac.ir


 پایگاه های نمایه شده

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی:

www.sid.ir

پایگاه اطلاعات نشریات کشور:

www.magiran.com

پایگاه مجلات تخصصی نور:

www.noormags.ir

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته
  • اطلاعیه
  • قابل توجه نویسندگان محترم

    مقالاتی که مطابق شیوه نامه نشریه تنظیم نشده باشند, در روند ارزیابی قرار نمی گیرند. لطفا قبل از ارسال مقاله, بخش راهنمای نویسندگان و راهنمای تدوین مقاله مطالعه شود. فایل word و pdf مقالات باید فاقد نام نویسندگان باشد.

    با تشکر

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده

شماره 03,دوره دوم (طهورا) بهار و تابستان 1388

1

عنوان: معالجة قرآنیة لتأزّم العلاقة الجنسیة بین الزوجین (القسم الثانی)

صفحه: 5تا 30

نویسندگان: خالد الغفوری ،

کلیدواژگان: إیلاء ، طلاق ، إیقاع ، یمین ، قسَم ، فیئة ، جماع ، کفّارة ،

2

عنوان: بررسی تطبیقی «منزلت زن» در الهیات فمینیستی و اسلام (مهدویت)

صفحه: 31تا 58

نویسندگان: آذر تاجور ،سیاوش پور طهماسبی ،

کلیدواژگان: منزلت زن ، فمینیست ، مهدویت ، الهیات ، تطبیق. ،

3

عنوان: فمنیسم در ترازوی نقد

صفحه: 59تا 92

نویسندگان: خدیجه توفیقیان ،مهدی افشون ،

کلیدواژگان: زنان ، فمنیسم ، ستم به زنان ، جایگاه زنان ، حقوق زنان ، نقد. ،

4

عنوان: تقابل روشن‌فکری حوزوی و روشن‌فکری دیدنی در زمینه حقوق زنان

صفحه: 93تا 116

نویسندگان: راضیه زارعی ،

کلیدواژگان: روشن‌فکری ، روشن‌فکری دینی ، روشن‌فکری حوزوی ، حقوق زنان ، مبانی فکری ،

5

عنوان: نقد فمنیسم و پیامدهای آن

صفحه: 117تا 142

نویسندگان: مهدی غفاری نوین ،

کلیدواژگان: فمنیسم¬¬¬¬ ، زن¬¬¬¬ ، حقوق¬ ، سکولاریسم¬ ، لیبرالیسم¬ ، اومانیسم¬ ، ستم. ،