بایگانی

عکس نشریه

پژوهشنامه اسلامی زنان‌ و‌ خانواده

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی(ص) العالمیة

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی بنت الهدی

مدیر مسئول:

دکتر محمد مهدی صفورایی پاریزی

سردبیر:

دکتر علی نقی فقیهی

مدیر اجرایی:

سکینه شفیعی

ویراستار علمی :

حسن حیدرزاده

آدرس ایمیل:

iswf.mags@miu.ac.ir


 پایگاه های نمایه شده

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی:

www.sid.ir

پایگاه اطلاعات نشریات کشور:

www.magiran.com

پایگاه مجلات تخصصی نور:

www.noormags.ir

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته
  • اطلاعیه
  • قابل توجه نویسندگان محترم

    مقالاتی که مطابق شیوه نامه نشریه تنظیم نشده باشند, در روند ارزیابی قرار نمی گیرند. لطفا قبل از ارسال مقاله, بخش راهنمای نویسندگان و راهنمای تدوین مقاله مطالعه شود. فایل word و pdf مقالات باید فاقد نام نویسندگان باشد.

    با تشکر

دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده

شماره 02,دوره اول (طهورا) پاییز و زمستان 1387

1

عنوان: مبانی روان‌شناختی حجاب و عفاف

صفحه: 7تا 12

نویسندگان: محمد رضا سالاری فر ،

کلیدواژگان: پوشش شرعی ، عفاف ، حریم شخصیت ، تفاوتهای زن و مرد. ،

2

عنوان: تحول و تطور جایگاه زن در جزیرة العرب

صفحه: 13تا 34

نویسندگان: زهرا روح اللهی امیری ،

کلیدواژگان: جزیرة العرب, زن, خطاب‌های قرآنی ،

3

عنوان: راهکار قرآن در مقابله با بحران در رابطه جنسی میان زوجین

صفحه: 73تا 96

نویسندگان: خالد الغفوری ،

کلیدواژگان: قرآن, بحران, روابط جنسی ،

4

عنوان: نقش مدیریتی زنان در خانواده

صفحه: 97تا 125

نویسندگان: طاهره ماهروزاده ،

کلیدواژگان: زن ، خانواده ، نقش‌های مدیریتی ، جامعه سالم. ،

5

عنوان: زن و مشارکت سیاسی در اسلام

صفحه: 126تا 150

نویسندگان: طاهره جوانمرد ،

کلیدواژگان: . ،